Mediendo i nadále v provozu!!

Zdravotnické zařízení Mediendo s.r.o i nadále provádí diagnostické i základní terapeutické gastroenterologické výkony. Vzhledem k omezenému množství osobních ochranných pomůcek však dočasně omezujeme endoskopii horní části trávicího traktu (gastroskopie) a jícnová pH-metrie, kde je vyšší riziko přenosu infekce.

Ultrazvuk břicha (abdominální ultrasonografie) a kolonoskopie (včetně terapeutických zákroků, např. odstranění polypů) jsou prováděny bez omezení.

Usilovně pracujeme na získání osobních ochranných pomůcek. Po jejich obdržení budou prováděny všechny výkony, jak bylo zavedeno.

Zároveň žádáme naše pacienty o ohleduplnost k ostatním pacientům v čekárně a ke zdravotnickému personálu. Prosíme, aby každý pacient přišel již do budovy s rouškou nebo respirátorem.

Dále si vyhrazujeme právo odmítnout pacienta s vyšším rizikem nákazy COVID-19, které je určeno:

  • přítomností rizikových příznaků onemocnění (zvýšená teplota nebo horečka, kašel, náhle vzniklá dušnost)
  • pobytem v rizikové oblasti v posledních 14 dnech
  • kontaktem s osobou nakaženou nebo s podezřením na nákazu
  • nařízenou karanténou

V souladu s doporučením České gastroenterologické společnosti ČLS JEP každý pacient vyplní krátký dotazník týkající se výše uvedených rizikových faktorů.

 

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.                                                           MUDr. Alice Štrosová

Odborný garant Mediendo s.r.o.                                                                         Vedoucí lékař Mediendo s.r.o