ŽIVOTOPIS

doc.MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. - Jednatel a odborný garant

 

OSOBNÍ ÚDAJE

 

Jméno                          doc. MUDr. ŠTĚPÁN SUCHÁNEK, Ph.D.

Email                            stepan.suchanek@mediendo.cz

Národnost                   česká

Datum narození         21.6.1976

 

 

VZDĚLÁNÍ

 

 2018       Titul doc., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor vnitřní nemoci, téma: Optimalizace screeningu kolorektálního karcinomu: od indikátorů kvality populačního programu ke stratifikaci individuálního rizika

 

2014       Titul Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, doktorský studijní program Vojenské vnitřní lékařství, téma: Prognostický význam sledování vybraných molekulárně genetických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem, školitel prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

2009       Atestace z gastroenterologie

 

2002       Titul MUDr., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní program Všeobecné lékařství

 

 

ZAMĚSTNÁNÍ

 

 07/2012 – dosud             Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie

 

2009 – 06/2012               Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, vedoucí lékař Endoskopické jednotky Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu

 

2009 – dosud                  Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, vedoucí lékař Centra pro experimentální endoskopii

 

2009 – dosud                  Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, vedoucí lékař Centra pro screeningovou kolonoskopii

 

2002 – dosud                  Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, lékař

 

 

 

VÝUKOVÉ AKTIVITY

 

2006 – dosud      Asistent, docent, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, pregraduální výuka

 

2006 – dosud     Lektor, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra gastroenterologie, ÚVN Praha, postgraduální výuka

 

2018 – dosud      Školitel – specialista, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany Brno (postgraduální student MUDr. Klára Kmochová)

 

2022 – dosud      Školitel – specialista, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany Brno (postgraduální student MUDr. Kateřina Košťálová)

 

2016 – 2021        Školitel – specialista, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany Brno (postgraduální student MUDr. Tomáš Grega)

 

2016 – 2020        Školitel konzultant, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (postgraduální student MUDr. Gabriela Vojtěchová)

 

2017 – 2020        Školitel, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany Brno (postgraduální student MUDr. Michal Voška)

 

 

 

Členství v odborných společnostech, komisích, radách

 

Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR (předseda)

 

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (předseda Výboru)

 

Rada pro screening kolorektálního karcinomu ČGS (vědecký sekretář)

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP (člen)

 

Rada Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (člen)

 

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (člen)

 

American Society for Gastrointestinal Endoscopy (člen)

 

Akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání gastroenterologie (místopředseda)

 

Oborová rada doktorského studijního programu Experimentální a klinická onkologie, 1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (člen)

 

Oborová rada doktorského studijního programu Experimental and Clinical Oncology, 1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (člen)

 

Oborová rada doktorského studijního programu Vojenské vnitřní lékařství, Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové (člen)

 

Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru gastroenterologie (člen)

 

Atestační komise pro obor Ošetřovatelská péče v interních oborech (člen)

 

GRANTOVÁ ČINNOST

 

Hlavní řešitel AZV NU22-08-00424 – Vývoj a klinické využití nové metody identifikace pacientů s rizikem rekurentních kolorektálních lézí a personalizace jejich dispenzární péče pomocí stanovení mutační nálože a klinicko-patologického fenotypu

 

Hlavní řešitel AZV NV18-08-00246 – Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplázie – prospektivní randomizovaná studie

 

Hlavní řešitel AZV ČR 16-29614A – Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice

 

Hlavní řešitel AZV ČR 17-31909A – Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie

 

Hlavní řešitel IGA MZ ČR 11524 – Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie

 

Hlavní řešitel IGA MZ ČR 13636 – Barrettův jícen: Endoskopická léčba vs. observace pacientů s nízkým stupněm dysplázie

 

Hlavní řešitel IGA MZ ČR 13673 – Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem

 

 

Časopisy – člen redakční rady

 

Gastroenterologie a hepatologie

 

Rozhledy v chirurgii

 

Clinical Endoscopy

 

 

LICENCE PRO VÝKON VEDOUCÍHO LÉKAŘE A PRIMÁŘE

 

Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gastroenterologie

 

 

 

 

Funkční licence k endoskopickým výkonům

 

F001 – Esofagogastroduodenoskopie

F002 – Koloskopie a metoda endoskopické polypectomie

 

F003 – Endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie/ERCP/ a následné terapeutické výkony

 

F004 – Endoskopická ultrasonografie

F005 – Další specializované therapeutické endoskopické metody

F006 – Endoskopická léčba stenóz jícnu

 

F008 – Abdominální ultrasonografie

 

Licence ČGS ČLS JEP pro provádění metod radiofrekvenční ablace jícnu

 

 

LICENCE – ŠKOLITEL LÉKAŘSKÉHO VÝKONU

 

F001 – Esofagogastroduodenoskopie

 

F002 – Koloskopie a metoda endoskopické polypectomie

 

F005 – Další specializované therapeutické endoskopické metody

 

F006 – Endoskopická léčba stenóz jícnu

 

 

PUBLIKAČNÍ AKTIVITA

 

 Citační ohlasy z Web of Science (k 18.1.2024):

 

  • celkem 84 publikací v odborných časopisech
  • počet citací celkem: 2 161
  • počet citací bez autocitací: 2 119
  • H-index: 16