doc. MUDr. ŠTĚPÁN SUCHÁNEK Ph.D. – ŽIVOTOPIS

 

 

VZDĚLÁNÍ

 

2014     Titul Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, doktorský studijní program Vojenské vnitřní lékařství, téma: Prognostický   význam sledování vybraných molekulárně genetických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem, školitel prof. MUDr. Miroslav                           Zavoral, Ph.D.

 2009     Atestace z gastroenterologie

 2002    Titul MUDr., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní program Všeobecné lékařství

 

ZAMĚSTNÁNÍ

 

07/2012 – dosud        Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie

2009 – 06/2012          Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Vedoucí lékař Endoskopické jednotky Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu

2009 – dosud                         Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Vedoucí lékař Centra pro experimentální endoskopii

2009 – dosud                         Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Vedoucí lékař Centra pro screeningovou kolonoskopii

2002 – dosud                         Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Lékař

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 

2006     Scholarship in Gastroenterology and Endoscopy, Toranomon Hospital, Tokyo

2005     Postgraduate Course in Gastroenterology, Zwolle, Amsterdam

2002     Klinická stáž na gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota

 1999     I.F.M.S.A stáž na interním a chirurgickém oddělení fakultní nemocnice Hospital U. Virgen Arrixaca, Murcia

  

VÝUKOVÉ AKTIVITY

 

2006 – dosud  Asistent, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, pregraduální výuka

2006 – dosud  Lektor, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra gastroenterologie, ÚVN Praha, postgraduální výuka

2016 – dosud  Školitel konzultant, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (postgraduální student MUDr. Gabriela Vojtěchová)

2016 – dosud Školitel – specialista, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany Brno (postgraduální student MUDr. Tomáš Grega)

2017 – dosud  Školitel – specialista, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany Brno (postgraduální student MUDr. Michal Voška)

 

Členství v odborných společnostech, komisích

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP (ČGS)

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO; vědecký sekretář)

Rada pro screening kolorektálního karcinomu ČGS (vědecký sekretář)

Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)

 

LICENCE PRO VÝKON VEDOUCÍ LÉKAŘE A PRIMÁŘE

 

Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gastroenterologie (od roku 2012)

 

Funkční licence k endoskopickým výkonům

 

F001 Esofagogastroduodenoskopie (2009)

F002 Kolonoskopie a endoskopická polypektomie (2009)

F005 I. Polypektomie v HČTT, stavění krvácení, sklerotizace a ligace jícnových varixů (2009)

F005 II. Endoskopická léčba stenóz žlučových cest a pankreatu (2009)

F006 Endoskopická léčba stenóz (2009)

Licence ČGS ČLS JEP pro provádění metod radiofrekvenční ablace jícnu (2015)

 

Certifikáty a osvědčení

 

Endoscopic Treatments for Early GI Cancer, Peking University Cancer Hospital (2015)

7th Workshop on ESD Expert Training, Paracelsus University, Salzburg (2015)

7th Update on Endoscopy Skills, Paracelsus University, Salzburg (2015)

Medical Expert Training in Advanced ESD, POEM and EST, ELPEN Laboratories and Research Center, Athens (2015)

Tutor Certificate of ESGE hands-on training, UEGW, Barcelona (2015)

Tutor Certificate of ESGE hands-on training, Quality in endoscopy, Prague (2015)

Eradication of Barrett’s esophagus using Halo radiofrequency ablation, Belgium (2009)

Diplom celoživotního vzdělávání (Česká lékařská komora, 2009)

EASIE – Training in interventioneller Endoskopie (2006)

First Certificate in English (Local Examinations Syndicate, University of Cambridge, 1997)

Preliminary English Test (Local Examinations Syndicate, University of Cambridge, 1995)

 

Ocenění

 

ASNEMGE National Scholar Award, UEGW Barcelona 2010